Bert Pol

: +31 653 231 764

: bert.pol@tabularasa.nl

: https://nl.linkedin.com/in/bertpol

Bert is mede-oprichter van Tabula Rasa. Hij begon in 1997 met Christine het adviesbureau om evidence-based te kunnen werken en adviseren. Sociaal wetenschappelijke inzichten spelen daar een belangrijke rol in: zij zijn essentieel om succesvol gedrag, attitudes en kennis te kunnen beïnvloeden.

Na een opleiding Nederlandse taal en letterkunde (cum laude) promoveerde hij op 17e– en 18e-eeuwse romantheorie. Daarna volgde hij opleidingen op het gebied van communicatie en marketing en bekwaamde zich aan de Universiteit Utrecht in methoden en techniek van sociaalwetenschappelijk onderzoek. Voor hij Tabula Rasa oprichtte, werkte hij tien jaar als manager Marketing en Communicatie bij een verzekeringsmaatschappij en als adviseur bij reclame- en adviesbureaus.

Bert vindt het uiterst interessant om zich te verdiepen in complexe problematiek. Zo houdt hij zich graag bezig met maatschappelijke vraagstukken om op basis van de sociale wetenschappen tot een oplossing te komen. Ook organisatieverandering fascineert hem: hoe zorg je ervoor dat mensen zich gerespecteerd en gehoord voelen en weten, terwijl tegelijkertijd een noodzakelijke verandering doorgaat?

Naast zijn werk bij Tabula Rasa is Bert tevens verbonden aan de Universiteit van Maastricht en visiting scholar Communicatiewetenschap aan de Universiteit Twente. Hij schrijft maandelijks voor het communicatie vakblad ‘C’ over wetenschappelijke onderwerpen die relevant zijn voor de communicatiepraktijk.

Het is een cliché, maar zijn werk speelt ook een rol in zijn vrije tijd, wat concreet betekent dat hij zich ook in zijn vrije tijd verdiept in sociaalwetenschappelijke literatuur. Daarnaast leest hij graag poëzie, verdiept zich in filosofie (waarbij wetenschaps- en taalfilosofie zijn bijzondere belangstelling hebben) en bezoekt hij musea.

Publicaties van Bert

Diep lezen