Joost Baalbergen

: +31 70 360 09 49

joost.baalbergen@tabularasa.nl

: http://nl.linkedin.com/in/joostbaalbergen

Opleiding: Master Sociale Psychologie | Minor Arbeids- en Organisatiepsychologie | Technologie en gedrag

Joost werkt als consultant en projectleider bij Tabula Rasa. Hij denkt graag strategisch na en neemt beslissingen het liefst op basis van data of literatuur. Hij vindt het dan ook leuk om bij Tabula Rasa gebruik te maken van inzichten uit verschillende sociale wetenschappen om tot oplossingen te komen voor allerlei problemen uit de praktijk.

Soms zijn die heel concreet en toegepast: zoals bij het project waarin hij interventies ontwikkelde om meer mensen gebruik te laten maken van de gratis bewaakte fietsenstallingen in Den Haag. Soms zijn de problemen juist abstract: zoals in het project waarin hij meedacht met het Ministerie van IenM over risicocommunicatie rond nieuwe technologieën. Die afwisseling maakt werken bij Tabula Rasa voor Joost extra boeiend. Een bijzondere interesse heeft Joost voor het raakvlak tussen technologie en gedrag. Hij is op zoek naar nieuwe manieren waarop technologie kan bijdragen aan gedragsverandering.

In zijn vrije tijd kijkt Joost graag een film, leest hij een boek, of speelt hij de sterren van de hemel met zijn voetbalteam.

Publicaties van Joost