Joyce van Brecht

: +31 622 08 27 41

: joyce.vanbrecht@tabularasa.nl

: https://nl.linkedin.com/in/

Opleiding: Research Master Social Psychology | Bachelor Psychologie

Joyce is consultant en projectleider bij Tabula Rasa. Ze vindt menselijk gedrag mateloos fascinerend en werkt dan ook hard om steeds beter te begrijpen waarom mensen doen wat ze doen. Dit moet ook wel om je Research Master Sociale Psychologie cum laude af te ronden.

Ze wil een vraagstuk van een opdrachtgever echt doorgronden. Wat is het precieze probleem? Hoe wordt dit veroorzaakt? En welke factoren kunnen we beïnvloeden om de situatie te veranderen.

Literatuuronderzoek doen vindt Joyce één van de leukste onderdelen van haar werk. Door op de juiste manier te zoeken kan er heel veel informatie worden gevonden. De echte uitdaging is dan om hier de relevante informatie uit te halen, om vervolgens te bepalen hoe die informatie kan worden toegepast op het probleem of vraagstuk van de opdrachtgever.

Maar, Joyce zit niet alleen maar met haar neus in de boeken. Haar liefde voor onderzoek kan ze ook kwijt in participatief onderzoek en co-creaties, waarbij leden uit de doelgroep als co-onderzoekers fungeren. Zo heeft ze onderzoek uitgevoerd om beter te begrijpen waarom sommige vrouwen roken tijdens hun zwangerschap en wat mensen van verschillende organisaties de meest aantrekkelijke vormen van bewegen op het werk vinden. Deze inzichten vertaalt Joyce altijd in to-the-point interventies en campagnestrategieën.

Ook thuis is Joyce vaak nog bezig met het vergaren van kennis. Maar dan wel vooral op het gebied van koken en bakken. Altijd op zoek naar nieuwe recepten en kooksnufjes. En gelukkig mogen wij daar op kantoor zo nu en dan wat van proeven.

Publicaties van Joyce