Sanne Grootveld

: +31 622 08 27 41

: sanne.grootveld@tabularasa.nl

: https://nl.linkedin.com/in/

Opleiding: Master Neerlandistiek | Master Sociale en Organisatiepsychologie | Bachelor Nederlandse taal en cultuur

Sanne is consultant en projectleider bij Tabula Rasa. Dit is voor haar de ideale plek om haar passies voor menselijk gedrag en taal te combineren en toe te passen in praktijksituaties.

Het liefst is Sanne in contact met mensen. De meeste energie haalt ze dan ook uit het doen van co-creatiesessies of het houden van interviews. Het boeiendste aan werken bij Tabula Rasa vindt Sanne dat ze steeds weer in nieuwe, interessante onderwerpen kan duiken en mee kan denken over maatschappelijk vraagstukken. Zo deed ze in opdracht van het RIVM onderzoek naar vaccinatiebereidheid en dook ze voor de veiligheidsregio Brabant-Zuidoost in het thema brandveiligheid.

Naast haar werk bij Tabula Rasa doceert Sanne af en toe bij de opleiding Psychologie aan de Universiteit Leiden. In haar vrije tijd danst Sanne graag. Ook doet ze veel aan yoga en heeft ze een passie voor (het maken van) eten.

Publicaties van Sanne