Onze visie

Moving minds: sinds 1997

Op de troepen vooruit: een evidence-based visie

Tabula Rasa was het eerste bureau in Nederland dat wetenschappelijke inzichten over gedrag en communicatie vertaalde naar de praktijk. Onze evidence based benadering heeft sinds 1997 veel navolging gekregen. Onze oprichters Bert Pol en Christine Swankhuisen hebben met publicaties, lezingen en resultaten van projecten bijgedragen om de geesten rijp te maken voor een nieuwe aanpak in communicatie.

En we blijven vooroplopen. Door innovatieve analysemethoden bijvoorbeeld. Zoals een gedragsanalyse die niet alleen de kennis en het gedrag van doelgroepen in kaart brengt, maar ook laat zien met welk type interventies het gewenste doel bereikt kan worden. Of onze weerstandsanalyse die input geeft voor een strategie om weerstanden te voorkomen of te verminderen.

Daarnaast hebben we nieuwe manieren ontwikkeld om doelgroepen te betrekken bij vraagstukken die hen aangaan. Daarvoor gebruiken we naast psychologische kennis ook inzichten uit de antropologie en service design.

Wij vinden het altijd leuk om mee te denken bij een gedrags- of communicatievraagstuk. Aarzel dan ook niet om ons geheel vrijblijvend te contacteren. Dat kan via onze contactpagina.