Per oktober én november hebben we een stageplek voor studenten die in zowel onderzoek als strategie willen meewerken aan onze uiteenlopende projecten voor ministeries, grote gemeenten en andere opdrachtgevers.

Zit jij in de masterfase van een universitaire opleiding binnen de sociale wetenschappen, communicatiewetschappen of economische psychologie? Ben jij net iets gemotiveerder dan je medestudenten? En wil jij praktijkervaring opdoen bij een gerenommeerd onderzoeks- en adviesbureau dat adviseert over gedragsverandering en communicatie? Kom dan stagelopen bij Tabula Rasa in Den Haag.

Geïnteresseerd? Stuur dan vóór 1 juni een mail naar liz.bosman@tabularasa.nl, voorzien van motivatiebrief en CV. We laten je dan snel weten of je op gesprek mag komen.

Lees ook:

Begrijpelijke communicatie als basisvoorwaarde voor deugdelijke burgerparticipatie

Burgerparticipatie is een taaie klus. Het is verre van eenvoudig burgers mee te krijgen wanneer het algemeen belang ten koste gaat van persoonlijke belangen.

Focus en inrichting van de communicatieafdeling

Het boeiende van het communicatievak is dat het uit zoveel verschillende componenten bestaat. De andere kant van de medaille is, dat die grote variëteit het vak compliceert.

Kun je bouwen op vertrouwen?

Afgaand op berichten in de media is het beroerd gesteld met het vertrouwen van burgers in overheid en politiek. Maar, wat zegt berichtgeving hierover nu eigenlijk?