Berichten

Onderschatting van de complexiteit van gedrag ligt altijd op de loer

Bert Pol sprak met Rob Ruiter (hoogleraar Toegepaste Psychologie) over de ecologische benadering van interventieontwikkeling.

De verloren sleutel

Helpen interventies als sociale beïnvloeding en andere vormen van nudging voldoende om ons klimaatgedrag om te buigen? Of blijven we dan teveel aan de oppervlakte?

Zwaartepunt bij onafhankelijke, integratieve informatievoorziening

Hoe kunnen we bij de huidige turbulentie in de wereld als gewone maar betrokken burgers tot een afgewogen oordeel komen over belangrijke maar complexe onderwerpen?

Diep lezen

Een cruciale functie van het lezen van boeken is het ‘diep lezen’. Je zou het een combinatie van lezen en denken kunnen noemen.

Wanneer kleine groepen grote invloed kunnen hebben

Hoewel dat indruist tegen onze intuïtie kan een kleine groep, zonder dat sprake is van wet- of regelgeving, veel invloed hebben op de attitudes (en het gedrag) van een meerderheidsgroep.

Begrijpelijke communicatie als basisvoorwaarde voor deugdelijke burgerparticipatie

Burgerparticipatie is een taaie klus. Het is verre van eenvoudig burgers mee te krijgen wanneer het algemeen belang ten koste gaat van persoonlijke belangen.

Focus en inrichting van de communicatieafdeling

Het boeiende van het communicatievak is dat het uit zoveel verschillende componenten bestaat. De andere kant van de medaille is, dat die grote variëteit het vak compliceert.

Kun je bouwen op vertrouwen?

Afgaand op berichten in de media is het beroerd gesteld met het vertrouwen van burgers in overheid en politiek. Maar, wat zegt berichtgeving hierover nu eigenlijk?

Gedragsinterventies in complexe systemen

Een steeds terugkerende uitspraak in het boek Omarm de chaos van Jan Rotmans, is dat de oplossing voor klimaatproblematiek primair moet komen van de verandering van gedrag. Wat betekent dat voor communicatieprofessionals?

Gedragsexpertise is juist een pijler van campagnes Rijksoverheid

Anno 2021 speelt in de overheidscampagnes gedragskennis een grote rol, schrijft Bert Pol, mede-oprichter van bureau Tabula Rasa. Hij reageert hiermee op de expertbijdrage van Naomi Ellemers.