Beïnvloeding van automatisch gedrag – Kun je meer fietsers voor het rode stoplicht laten wachten? In Amsterdam werkt het.
Lees meer
Organisatieverandering zonder weerstanden – Veel weerstanden bij reorganisaties zijn te voorkomen.
Lees meer
Veiligheid op straat bevorderen – Afval trekt afval aan. Een rommelige omgeving leidt zelfs tot meer criminaliteit.
Lees meer

Tabula Rasa – moving minds . Gedragsverandering en communicatie. Strategie en interventies met meetbaar succes.

Lees meer

Onze Opdrachtgevers

Arrow Prev Arrow Next
Tabula Rasa werkt voor overheden, commerciële en niet-commerciële organisaties.
De noodzaak van kennis en zelfkennis in de communicatiepraktijk
Participatief onderzoek
In asielzoekerscentrum Heumensoord onderzochten we samen met vluchtelingen hoe hand- en hoesthygiëne verbeterd kon worden. Uit ons participatief onderzoek bleek maar weer eens dat het testen van je communicatiematerialen zeer belangrijk is: de doelgroep interpreteerde de boodschap totaal niet zoals de makers voor ogen hadden.
Identiteit in de strijd
Het besef tot een bepaalde groep te horen – de sociale identiteit – is op zich niets bijzonders. We identificeren ons allemaal met groepen: familie, vriendenkring, politieke geestverwanten, landgenoten als we in den vreemde zijn. Maar sociale identiteit kan ook een bron van haat en nijd worden. Daarover gaat het artikel van Bert Pol, verschenen in communicatievakblad C.
Menselijk gedrag kan regelmatig zijn, maar nooit wetmatig
Nieuwe column van Bert Pol in het NRC. Uitdaging voor praktijkinterventies is om de repliceerbare regelmatigheden in gedrag te ontdekken en die te benutten.
Referenda en ratio
Een relevante vraag is: kun je referenda ook zo inrichten dat de stemmers over ingewikkelde onderwerpen niet louter ja/nee invullen, maar een weloverwogen keuze maken? Waarbij emotie en verstand met elkaar in balans zijn. Dat kan wel degelijk, blijkt uit solide onderzoek.
Bijgaand artikel, verschenen in C, vakblad van Logeion, gaat daarop in.

Contact

Contact
Neem gerust contact op met onze office manager Bianca Dekker:
bianca.dekker@tabularasa.nl
+31 70 360 09 49

Adres
Anna Paulownastraat 107
2518 BD  Den Haag