Christine Swankhuisen

: +31 70 360 09 49

christine.swankhuisen@tabularasa.nl

: https://nl.linkedin.com/pub/christine-swankhuisen

Christine is partner en medeoprichter van Tabula Rasa. Met Bert Pol ontstond het idee om een adviesbureau op te richten dat een brug zou slaan tussen wetenschap en praktijk. Tabula Rasa was een feit in 1997: het eerste bureau voor communicatie en gedragsverandering. Zij geniet van de variatie in projecten en mogelijkheid om te blijven vernieuwen – dankzij de vaak complexe vragen waarmee opdrachtgevers bij Tabula Rasa aankloppen. Zo pionierden zij met het vertalen van sociaalwetenschappelijke kennis voor opdrachtgevers in de praktijk. Met deze werkwijze ontwikkelden zij een methodiek om weerstand tegen verandering te verminderen. Dit is onder andere ingezet bij reorganisaties (onder andere voor het CIZ en WVO Zorg), en weerstand tegen nieuw beleid (ministeries van VWS en EZ).

Innovatie is belangrijk voor Christine. Tabula Rasa was dan ook het eerste bureau dat experimenten uitvoerde buiten het psychologisch laboratorium, bijvoorbeeld om met tekst en beeld agressie in het verkeer te verminderen. Hier hebben zij nog steeds plezier van bij campagnes die Tabula Rasa ontwikkelde in samenwerking met Roorda, zoals ‘Onderweg ben ik Offline’ en ‘Betere zorg begint met een goed gesprek’. Zij blijft verder pionieren, onder andere met nieuwe vormen van onderzoek en gedragsinterventies via technologie.

In deeltijd is Christine tevens verbonden aan het Radboudumc (Expertisecentrum Kankerpreventie) waar zij promotieonderzoek doet naar weerstand verminderen bij leefstijlverandering voor kankerpatiënten. Ook deelt zij met veel plezier nieuwe inzichten in lezingen, publicaties en colleges.

Als er nog tijd over is, lonkt het strand – Noordzee en de Griekse kust zijn haar favoriete plekken in alle jaargetijden.

Publicaties van Christine