#Kweetnie wat ik moet zeggen

LHBTI+-gevoelens normaliseren

Ministerie van VWS

Jonge LHBTI+’s doen viereneenhalf keer zo vaak een zelfmoordpoging dan niet-LHTBI+-jongeren. Dat zijn schrikbarende cijfers. Om jongeren te helpen, is de campagne Iedereen is anders gelanceerd.

Iedereen is anders gaat over de verschillende genderidentiteiten van jongeren en deze bespreekbaar te maken voor jongeren zelf en hun directe omgeving. De campagne richtte zich in eerste instantie op het beïnvloeden van de houding van de jongeren zelf en hun ouders.

• Op de Instagram-pagina van iedereen is anders vertellen jongeren over hun coming-out.

Zoektocht


Het gevoel moet ontstaan dat jongeren met elkaar en met hun ouders kunnen praten over hun zoektocht naar hun seksuele voorkeuren en genderidentiteit. De basis van de campagne vormde de communicatie van de norm: iedereen mag zichzelf zijn, want hoe je je ook voelt je bent normaal. Daarnaast worden jongeren op weg geholpen hier over te praten aan de hand van herkenbare verhalen van andere LHTBI+-jongeren (rolmodellen). Jongeren die worstelen met hun coming out kunnen zich met deze rolmodellen identificeren.

Coming Out Day


Op Coming Out Day werd de campagne Iedereen is anders op Instagram tegelijkertijd gelanceerd met de website iedereenisanders.nl.