Kennisagenda Transitie naar Proefdiervrije Innovaties

Onderzoek, begeleiding en advies

ZonMw

In de Kennisagenda Transitie naar Proefdiervrije Innovaties worden obstakels en oplossingen voor proefdiervrije innovaties in het (bio)medisch onderzoek besproken.

ZonMw geeft advies over de transitie naar proefdiervrije innovaties

In (bio)medisch onderzoek zijn er steeds vaker alternatieven beschikbaar voor dierproeven. ZonMw (Zorgonderzoek Nederland-Medische Wetenschappen) wil deze ontwikkeling verder stimuleren met de Kennisagenda. Hierin worden obstakels en oplossingen besproken die ontwikkeling en gebruik van proefdiervrije innovaties bevorderen.

Om alle uitdagingen in beeld te brengen heeft Tabula Rasa geholpen bij de organisatie, begeleiding en rapportage van consultatiesessies met belanghebbenden en experts uit verschillende vakgebieden. Vervolgens hebben we de bevindingen gestructureerd en advies gegeven over de manier waarop dit het beste in de kennisagenda verwerkt kon worden.

Resultaat: Kennisagenda Transitie naar Proefdiervrije Innovaties

In april 2023 heeft ZonMw de kennisagenda opgeleverd met 8 belangrijke aanbevelingen. De kennisagenda is aan minister Adema van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit overhandigd om hem te informeren en te ondersteunen bij het nemen van beslissingen met betrekking tot de transitie naar proefdiervrije innovaties in de gezondheidszorg en het wetenschappelijk onderzoek.

De kennisagenda moedigt de discussie met relevante partijen aan. Hiermee hoopt ZonMw een keerpunt te creëren in de overgang naar proefdiervrije innovaties en bij te dragen aan onderzoek dat direct toepasbaar is voor mensen.

Wil je meer weten over deze deze aanpak of onze werkwijze bij soortgelijke vraagstukken? Neem dan contact met ons op.