Als de Meilandjes het kunnen, kan jij het ook!

Milieu Centraal

Veel mensen willen geld en energie besparen door hun huis te laten isoleren. Goede zaak, maar door die grote interesse zijn er lange wachtlijsten. Gelukkig kun je het ook zelf doen!

Onderzoek naar isoleren: 'dat kan ik niet'

Tabula Rasa dook via uitgebreid kwalitatief onderzoek in de belevingswereld van woningeigenaren en isolatie. Zo kwamen we tot de volgende inzichten:

  • Veel mensen hebben niet het vertrouwen dat ze zelf hun huis kunnen isoleren. Daarnaast gaat isoleren vaak gepaard met onzekerheid (woon ik hier straks nog? Is het wel effectief?).

  • De kosten (korte termijn) wegen zwaarder dan de opbrengsten (lange termijn).

  • Mensen zijn zich niet bewust van de voordelen die er op korte termijn ook al zijn.

Er is dus sprake van temporal discounting: Hoe verder de opbrengsten in de toekomst liggen, hoe meer de investering als obstakel wordt gezien. Dit leidt uiteindelijk tot weerstand in de vorm van inertia (ze laten de situatie liever zoals deze is en willen geen energie steken in het verbeteren van hun huis). 

Niet alleen voor handige Harry's

In de campagne vergroten we het gevoel van het zelf kunnen met bekende en herkenbare rolmodellen bij wie het ook is gelukt: de Meilandjes. Heel Nederland geniet al jaren van de vier linkerhanden van Martien en Maxime. Ondanks hun beperkte kennis en ervaring, knappen zij huizen en zelfs kastelen op. Zo laten we zien dat isoleren niet alleen is weggelegd voor handige Harry’s. 

Met laagdrempelige successen en handelings-perspectieven laten we mensen inzien dat zij dit zelf ook kunnen. Door Martien en Maxime altijd samen af te beelden, inspireren we mensen om het samen aan te pakken. Want met je buur, vriend, familielid of partner wordt zélf je huis isoleren makkelijker én leuker!

Wil je meer weten over deze strategie of heb je een vraag over duurzaam gedrag stimuleren? Neem dan contact met ons op!

Lees ook